Plogning av vägar

För info:

När det gäller vägen ner till Siljan så plogas det inte hela vägen ända ner till hamnen.