Båtplatser

Regler för båtplatser

2016-07- 06

  • Båtplatser uthyres till medlemmar som har båt.
  • Som medlem räknas den som är betalande och aktiv medlem i Björka Fäbodlag samt har ett ”boende” i Björka
  • Var och en underhåller själv sin båtplats och håller rent och snyggt i hamnen.
  • Avgift: 300 kr/säsong, betalas senast maj månad innestående år. Avtal förlängs automatiskt med ett år i taget. Uppsägningstiden är ett år
  • Vid misskötsel eller utebliven betalning kan platsen sägas upp med omedelbar verkan. Outnyttjad båtplats debiteras för innestående år.
  • Styrelsen har rätt att ändra avgift samt regler för efterkommande år
  • Båtplatslista samt kölista finns hos Styrelsen.
  • I mån av ledig plats kan även icke medlem få hyra plats efter beslut av styrelsen, avgiften beslutas av styrelsen vid hyrestillfället, 1 säsong i taget.