Styrelsen

Styrelsen Namn Telefon E-post
Ordförande: Monica Stackeryd 073-444 50 01
Kassör: Gun-Britt Persson 073–067 05 56
Ledamöter: Magnus Gellinder
Mia Holm Brodin
Göran Lager
Rune Sjöberg
Carina Jugen
Anders Nygren
Jill Brandt
Johan Rombin
(Hemsida) Jan Westberg 073-516 63 89